Pedagogisch actief! KDV

Pedagogische acties en activiteiten voor het kinderdagverblijf

Auteur:Cor Schuurman
ISBN:9789088503917
Pagina's:128 | 1e druk 2013
Prijs:€ 18.50
Bestel dit boek

In Pedagogisch Actief staan voor de belangrijke momenten tijdens een dag op het kinderdagverblijf concrete pedagogische acties beschreven. Elke kinderopvangorganisatie heeft een pedagogisch beleid waarin de pedagogische visies en uitgangspunten zijn beschreven. In Pedagogisch actiefis te lezen hoe een beleid concreet wordt: wat doe je, en hoe doe je het? Ook zijn er beschrijvingen van activiteiten opgenomen die passen bij de belangrijkste competenties die kinderen ontwikkelen tijdens hun verblijf. 

Met deze kwaliteitsbevorderende methode wordt bereikt dat alle pedagogisch medewerkers de kinderen en hun ouders op dezelfde manier benaderen.Pedagogisch actief gaat in deze uitgave uit van senior pedagogisch medewerkers die de pedagogisch medewerkers op locatie ondersteunen. Dat maakt dit werkboek in de eerste plaats interessant voor de (senior) pedagogisch medewerkers en hun locatiemanagers en het geeft tegelijkertijd pedagogisch medewerkers in opleiding een concreet beeld van de werkzaamheden op het kinderdagverblijf.

Dit werkboek is onderdeel van de methode 'Pedagogisch Actief'. In deze methode staan de onderdelen beschreven, die bijdragen aan het versterken van het pedagogisch klimaat en hoe je dit kunt implementeren.