Handleiding Pedagogisch actief!

Naar een sterker pedagogisch klimaat

Auteur:Cor Schuurman
ISBN:9789088504044
Druk:1e druk 2013
Prijs:€ 15.00
Bestel dit boek

Hoe pedagogisch medewerkers in hun dagelijkse werk omgaan met kinderen en ouders slaat direct terug op de uitstraling van de organisatie. Een manager van een opvangorganisatie vraagt zich voortdurend af: hoe versterk ik de kwaliteit van ons pedagogische beleid? En hoe zorg ik ervoor dat onze pedagogisch medewerkers dit beleid op dezelfde manier uitdragen? 

Handleiding Pedagogisch Actief! geeft u als manager praktische handvatten om het pedagogisch beleid in uw organisatie te versterken. Onderdeel van de serie zijn twee instructieboeken voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagverblijven (Pedagogisch Actief! KDV) en de buitenschoolse opvang(Pedagogisch Actief! BSO)

De instructieboeken bevatten de vertaling van het pedagogisch beleid in concrete acties. Deze maken inzichtelijk wat pedagogisch medewerkers doen en hoe ze het doen. Ook wordt het activiteitenbeleid beschreven en activiteitenprogramma’s die ervoor zorgen dat kinderen veel meer spelend leren. Kinderopvang heeft niet alleen opvangfunctie, maar ook een ontwikkeldoelstelling. Door de inzet van onder meer activiteitenprogramma’s maken we de ontwikkelfunctie op een spelende manier waar. 

In deze Handleiding wordt u stap voor stap meegenomen: welke onderdelen dragen bij aan het versterken van uw pedagogisch klimaat en hoe kunt u dit implementeren? Kwaliteit is een keuze, die met behulp van deze aanpak sterk wordt vereenvoudigd.

Wilt u de kwaliteit van het pedagogisch beleid in uw organisatie versterken? Word pedagogisch actief!