Je werk meetbaar maken met checklists

 Binnen Pedagogisch Actief! zijn checklists beschikbaar waarmee je de uitgevoerde pedagogische acties van de verschillende medewerkers meetbaar maakt. Hieronder lees je hoe je daarmee aan de slag gaat.
 
Deze werkinstructie is bedoeld voor senior pedagogisch medewerkers en locatiemanagers. De werkinstructie is ter informatie voor overige medewerkers. Deze instructie zorgt voor een eenduidige manier van meten van uitgevoerde pedagogische acties. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de checklists van Pedagogisch Actief! KDV en Pedagogisch Actief! BSO op een juiste wijze wordt ingevuld.

N.B.: De formulieren zijn alleen beschikbaar door middel van een code waarover u beschikt na aankoop van Handleiding Pedagogisch Actief!

Inloggen

Vul hieronder het laatste woord van pagina 29 van Handleiding Pedagogisch Actief! in: